جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری

۱-۲- مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲- مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۳- توزیع فضایی جمعیت…………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴- شهرنشینی در جهان از نظر سازمان ملل…………………………………………………………… ۲۲

۲-۵- مهمترین عوامل تجمع و پراکندگی جمعیت………………………………………………………. ۲۴

۲-۶- عوامل جغرافیایی مؤثر در پراکندگی جمعیت…………………………………………………….. ۲۷

۲-۶-۱- پراکندگی عمودی جمعیت……………………………………………………………………. ۲۷

۲-۶-۲- تأثیر آب و هوا………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۶-۳- جمعیت و خاک…………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۶-۴- جمعیت و ناهمواری……………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۶-۵- عوامل زیستی……………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۶-۶- منابع  معدنی و انرژی………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۷- عوامل اصلی رشد جمعیت شهرها………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۷-۱- رشد طبیعی جمعیت شهر……………………………………………………………………… ۳۰

۲-۷-۲- اثر مهاجرت……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۷-۳-اثر توسعه محدوده و ادغام آبادی های پیرامون……………………………………………. ۳۱

۲-۷-۴- تأثیر متقابل شهرنشینی توسعه و مهاجرت………………………………………………… ۳۱

۲-۸- نگاهی اجمالی به نظریه­های جمعیتی……………………………………………………………….. ۳۲

۲-۸-۱- طرفداران افزایش جمعیت…………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۸-۲- مخالفان افزایش جمعیت………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۸-۳- طرفداران ثبات جمعیت……………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۸-۴- طرفداران حد متناسب جمعیت………………………………………………………………. ۳۳

۲-۹- نظریه آب و سکونتگاه…………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۰- الگوی تراکم جمعیت شهرها از نظر کلارک ……………………………………………………. ۳۴

۲-۱۱- نظریه نیازسنجی شهری……………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱۲- نظریه حد مطلوب جمعیت…………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۳- نظریه سلسله مراتب شهری…………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۴- نظریه شهرکهای اقماری……………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱۵- نظریه شهرهای جدید پیوسته……………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۶- نظریه اندازه شهر………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۷- نظریه قطب رشد و شهرگرایی…………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۸- نظریه شهرهای مسلط………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۹- نظریه شهرهای نامتمرکز…………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲۰- نظریه شهر فشرده…………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲۱- نظریه شهر پایدار……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۲۲- شهر و نظریه­های اجتماعی………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲۲-۱- مکتب مدرنیسم یا کارکردگرایی……………………………………………………………. ۴۷

۲-۲۲-۲- مکتب مگااستراکچرالیسم (فن­گرایی)……………………………………………………… ۴۷

۲-۲۲-۳- مکتب آمایش انسانی…………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲۲-۴- مکتب پست مدرنیسم………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۲۳- مروری بر دیدگاههای متفاوت ازدحام شهری………………………………………………….. ۴۸

۲-۲۳-۱- دیدگاه اقتصادی……………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲۳-۲- دیدگاه اکولوژی و اجتماعی…………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲۳-۳- دیدگاه سیاسی…………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲۳-۴- دیدگاه بهداشتی……………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۲۳-۵- دیدگاه روانشناختی…………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۲۴- سیر تحول مسئله تراکم در یکصد سال اخیر…………………………………………………….. ۵۲

۲-۲۵- تراکم زیاد و تراکم کم: نکات مثبت و منفی…………………………………………………….. ۵۳

۲-۲۵-۱- تراکم زیاد و نکات منفی…………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۲۵-۲- تراکم زیاد و نکات مثبت……………………………………………………………………. ۵۴

۲-۲۵-۳- تراکم کم نکات منفی…………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۲۵-۴- تراکم کم نکات مثبت………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۲۶- شیب تراکم جمعیت شهری از مرکز به پیرامون…………………………………………………. ۵۶

۲-۲۷- حد متناسب شهری و تراکم آن…………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲۸- عوامل مشوق و مؤثر در متراکم شدن شهرها……………………………………………………. ۵۹

۲-۲۹- نحوه توزیع تراکم­های شهری و عوامل تأثیرگذار بر آنها……………………………………… ۶۰

۲-۳۰- عوامل مؤثر تراکم جمعیت در شهرها…………………………………………………………….. ۶۳

۲-۳۰-۱- فضای شهری و تراکم جمعیت…………………………………………………………….. ۶۳

۲-۳۰-۲- زمین و تعیین حداکثر تراکم………………………………………………………………… ۶۴

۲-۳۰-۳- باران و تراکم جمعیت……………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۳۱- عوامل اقتصادی مؤثر بر تراکم شهری…………………………………………………………….. ۶۵

۲-۳۱-۱- عوامل جمعیتی…………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳۱-۲- درآمد خانواده………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۳۱-۳- قیمت زمین و مسکن و تراکم……………………………………………………………… ۶۷

۲-۳۱-۴- نرخ مالکیت اتومبیل و تراکم ………………………………………………………………. ۶۷

۲-۳۱-۵- هزینه خدمات شهری و تراکم………………………………………………………………. ۶۷

۲-۳۱-۶- مباشرات توسعه شهری و تراکم……………………………………………………………. ۶۸

۲-۳۲- رویکردهای اساسی در تعیین تراکم شهری……………………………………………………… ۷۱

۲-۳۲-۱- رویکرد سرمشقی……………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۳۲-۲- رویکرد برنامه­ای………………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۳۳- راهبردها………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۳۳-۱- راهبرد تمرکز: الگوی توسعه واحدهای برنامه­ریزی شهری شده…………………….. ۷۳

۲-۳۳-۲- راهبرد تمرکز: سیاست تحکیم شهری…………………………………………………….. ۷۴

۲-۳۳-۳- راهبرد عدم تمرکز: متمرکز………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۳۴- تراکم جمعیت و اکولوژی شهری………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۳۵- ظرفیت قابل تحمل محیط…………………………………………………………………………… ۷۶

۲-۱-۳۵- تبیین مفهوم ظرفیت قابل تحمل محیط از دیدگاه سیستمی…………………………… ۷۶

۲-۳۶- روش­های کنترل تراکم……………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۳۷- قاعده تراکم اندازه…………………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۳۸- عوامل اجتماعی و فرهنگی تراکم شهری…………………………………………………………. ۷۹

۲-۳۹- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۸۱

۲-۴۰- جمع­بندی………………………………………………………………………………………………. ۸۴

 

 

2017-08-28
كد : 61492
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss