جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه ویژگی های شخصیتی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه ویژگی های شخصیتی

۲-۱ – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲- معنا و مفهوم شخصيت …………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳- تعاريف شخصيت …………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۴- تاريخچه ارزيابي شخصيت……………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۴-۱- طالع بيني ، كف بینی و جمجمه شناسي…………………………………………………………. ۱۹

۲- ۵ – عوامل موثر در شكل گيري شخصيت ……………………………………………………….. ۲۴

۲-۵-۱ – عوامل فردي……………………………………………………………………………………   ۲۴ 

۲-۵-۲ – عوامل محيطي……………………………………………………………………………………………  ۲۵

۲-۶ –  نظريه زيگموندفرويد……………………………………………………………………………………………  ۲۸

۲-۷ – ساختار شخصيت………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۸ – ساختار شخصيت انسان از نظر فرويد………………………………………………………….۲۹

۲-۸-۱- نهاد……………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۸-۲ – من يا خود…………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۸-۳- من برتر يا فراخود ……………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۹ – نظريه ويژگي هاي شخصيتي از نظر فرويد…………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱۰ – مراحل رشد رواني – جنسي از نظر فرويد………………………………………………………. ۳۱

۲-۱۰-۱ – مرحله دهاني…………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱۰-۲ – مرحله مقعدي…………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۰-۳ – مرحله آلتي ……………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱۰-۴ – مرحله نهفتگي…………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۰-۵- مرحله تناسلي …………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۱- نظريه ی تحليلی يونگ ……………………………………………………………………………………….  ۳۳

۲-۱۲- ساختار شخصيت از نظریه يونگ…………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱۲-۱- من يا خود………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۲-۲- ناهشيار فردي………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۲-۳- نا هشيار جمعي……………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۲-۴- صورت هاي ازلي يا كهن الگو……………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱۲-۴-۱- پرسونا يا نقاب……………………………………………………………………………۳۵

۲-۱۲-۴-۲- سايه………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۲-۴-۳- آنيما و آينموس……………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۲-۴-۴- خود…………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱۳- سنخ هاي شخصيت در نظريه يونگ…………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱۳-۱-  برونگراي متفكر……………………………………………………………………………………………..  ۳۷

۲-۱۳-۲-  برونگراي احساسي…………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱۳-۳- برونگراي حسي…………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۳-۴-  برونگراي شهودي………………………………………………………………………………………….  ۳۸

۲-۱۳-۵- درونگراي متفكر………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱۳-۶- درونگراي احساسي…………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۱۳-۷- درونگراي حسي………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱۳-۸- درونگراي شهودي……………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۱۴- ديدگاه آيزنگ در زمينه شخصيت……………………………………………………………………………..۴۰

۲-۱۵- روش تحقيق آيزنگ در زمينه شخصيت……………………………………………………………………..۴۰

۲-۱۶- ديدگاه آدلر در مورد شخصيت…………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۷- نظريه آلفود آدلر…………………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۱۸- اصول عمده نظريه آدلر……………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۹- نظر آدلر در مورد شكل گيري شخصيت…………………………………………………………………..  ۴۵  

۲-۲۰- تيپ هاي شخصيتي در مورد آلپورت………………………………………………………………….۴۶

۲-۲۰-۱- صفات اعظم……………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲۰-۲- صفات مركزي…………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲۰-۳- صفات ثانوي…………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۲۱- رويكرد آلپورت به شخصيت…………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲۲- ساختار شخصيت از نظر آلپورت………………………………………………………………………………۴۸

۲-۲۳- ويژگي هاي شخصيتي در نظريه گوردون آلپورت………………………………………………………..۴۹

۲-۲۳-۱- ويژگي هاي اصلي……………………………………………………………………………………۴۹

۲-۲۳-۲- ويژگي هاي مركزي…………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲۳-۳- ويژگي هاي ثانوي……………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۲۴- پخته شدن شخصيت از نظر آلپورت………………………………………………………………………….۵۰

۲-۲۵- تيپ هاي شخصيتي………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۲۵-۱- طبقه بندي كرچمر…………………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۲۵-۱-۱- طبقه پيك نيك………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۲۵-۱-۲- طبقه لپتوزوم………………………………………………………………………………………………  ۵۲

۲-۲۵-۱-۳- طبقه سنخ پهلواني………………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۲۵-۲- طبقه بندي شلدن………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۲۵-۲-۱- اندومورفي…………………………………………………………………………………………………….۵۴

۲-۲۵-۲-۲- موزومورفي………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۲۵-۲-۳- اكتومورفي…………………………………………………………………………………………………….۵۴

۲-۲۶- پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۲۷- عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………۵۵

۲۲-۲۸- تجربه معلمان…………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۲۹- مهارت معلم………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۳۰-  نگرش معلم…………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۳۱- اهميت و ضرورت دوره ي ابتدايي……………………………………………………………………….۶۲

۲-۳۲- ويژگي دانش آموزان دوره ي ابتدايي…………………………………………………………………………۶۳

۲-۳۳-  ويژگي هاي معلم در دوره ابتدايي………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۳۳-۱- ويژگي هاي شخصي معلم………………………………………………………………..۶۸

۲-۳۳-۲- ويژگي هاي حرفه اي و فني معلم………………………………………………………………………….۶۹

۲-۳۳-۳- مهارت در برقراري روابط و مناسبات شخصي…………………………………………………………۷۰

۲-۳۳-  پيشينه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………   ۷۲

۲-۳۴- خلاصه مطالعات انجام گرفته در فصل ۲………………………………………………………۷۸

2017-08-29
كد : 61566
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss