جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمدیریت بحران، بحران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

متغیرها: مدیریت بحران، بحران

توضیحات: ۴۴ صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

– تعریف بحران :

بحران از ريشه يوناني در معناي جوركردن، قضاوت، لحظه حساس و مشاجره گرفته شده است. بحران به معناي تغيير ناگهاني است كه در جريان يك بيماري پديد مي‌آيد و صفت ويژه آن معمولاً بروز حوادث و وخامت است. در معناي مجازي، شرايط و اوضاع يا دوراني خطرناك و فاقد اطمينان را مي‌رساند. بحران، حالت و فرايندي است كه با آن تعادل ناپديد مي‌شود و از انتقالي نسبتاً اجتناب ناپذير به سوي شرايط و اوضاعي ديگر خبر مي‌دهد(لاوروس، ۲۰۰۳: ۳۸۶).

………………………

– ویژگی­های بحران :

بحران ها داراي ويژگيهاي زير مي‌باشند(کومبز، ۲۰۰۷):

۱- بحران عموماً غير قابل پيش بيني است ( يعني نمي‌توان پيش بيني كرد كه كي و در كجا اتفاق مي‌افتد)

۲- بحران ها آثار مخربي دارند و مردمي‌كه تا قبل از بحران نيازمند كمك نبودند به محض وقوع بحران نيازمند كمك مي‌شوند.

………………

– مراحل يك بحران :

هر بحران داراي مراحلي بشرح زير مي­باشد(میرزایی، ۱۳۹۱):

احساس خطر نمودن مانند رانندگي نمودن – كار در كارخانه و دستگاههاي پر خطركه ممكن است براي هر يك از افراد سازمان و يا براي هر سازمان اتفاق بيفتد از طرفي تغيير عقايد بسيار سخت تغيير پيدا مي نمايد لذا درك خطرات در مواقعي دشوار است لذا كارهايي كه سود و زيان آگاهانه وغير آگاهانه دارند همانند ايمني غذا و سلامتي در محيط استفاده از مواد شيميايي منبع اطلاعات مواد مصرف كننده­اي كه ايجاد گيجي مي نمايد و مسايل زيستمحيطي از مواردي هستند كه ايجاد بحران مي نمايند همچنين هيجان از بين عوامل تغيير بحران بسيار قوي است كه شامل هيجانات عمومي – هيجانات حقوقي – رسانه هاي گروهي – فرمولهاي سياسي مي­باشند.

…………….

– انواع بحران :

بحرانها انواع مختلفی دارند، از نظر اهمیت، بحرانها را می­توان به صورت زیر طبقه­بندی نمود(رمضانی، ۱۳۸۹):

…………………..

– تعریف بحران سازمانی :

مفهوم بحران می­تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان بامحیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آناگاهی داشته باشد. در هر یک از این دو نگرش، انجام مسائل بحران در یک دیدگاه مدیریتاستراتژیک به بهترین وجه قابل درک است(بوث، ۱۹۹۳: ۶۴).

………….

انواع بحران سازمانی :

برای اینکه بتوان بحرانها را شناسایی و تفکیک کرد بهتر استکه آنها را دسته­بندی کرده و مبناهایی را برای تفکیک آنها در نظر گرفت.

الف ـ طبقه­بندی بحرانها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن آنها:

بعضی از بحرانها بهصورت ناگهانی و یک دفعه بهوجود می­آیند و اثرات ناگهانی بر محیط درونی و بیرونی سازمان می­گذارند. به این بحرانها، بحرانهای ناگهانی می­گویند.

…………………

ب ـ طبقه­بندی بحران از دیدگاه «پارسونز»:

…………

ج ـ طبقه­بندی بحرانها از دیدگاه «میتراف»:

……………

د) طبقه بندی بحران ها با توجه چگونگی بوجود آمدن آنها :

……………..

– مديريت بحران :

……………….

چرخه مديريت بحران :

……………..

– نظريه هاي مديريت بحران :

هيچ الگوي واحدي که بتواند تحقيق در خصوص موضوع مديريت بحران را راهنمايي کند وجود ندارد محققان تمايلدارند هر کدام بر يک عنصر خاص از اجزاي فرايند مديريت بحران تمرکز کنند، ميتراف و همکاران۲۵ ، (۱۹۸۷) بر حسابرسي بحران، نلسون ـ هارچلر۲۶ (۱۹۸۶) بر تيم‌هاي مديريت بحران، ترويت و کلي ۲۷(۱۹۸۹) بر برنامه‌هاي مديريت بحران، ريلي ۲۸(۱۹۸۷) بر آمادگي درمقابل بحران، اشريدر ۲۹ (۱۹۹۰) بر يادگيري از وقايع ناگوار، پاوچانت و ميتراف۳۰(۱۹۹۲)بر فعاليتهايي لازم براي آمادگي در مقابل بحران و نيز عهدنامه سازماني براي مقابله با بحرانها تمرکز کردند و تحقيقهايي را انجام دادند. در هر صورت بايد فرايندي ازمديريت بحران مطرح شود که همة عناصر فوق را در بر داشته باشد چون هر کدام از آنهاقسمت مهمي‌از مديريت بحران سازماني هستند.

…………….

– نظريه تعادل در مديريت بحران :

……………….

– نظریه مديريت شناور(جزيره­اي) :

……………

مدل های مدیریت بحران:

الف- مدل بارنت۳۱

بارنت در مدل خود وظایف و عواملی که سازمان را قادر به استفاده مناسب از مدیریت بحران کند را تشریح می­کند(شکل ۲-۳). در این مدل ابتدا نویسنده چهار عامل را که در مقابل مدیریت بحران وجود دارد را نشان می­دهد(بودرئوکس۳۲، ۲۰۰۶: ۸):

………………

– شش گام موثر در مديريت بحران:

……………

 

– لزوم سياست گذاري و برنامه ريزي كلان در مديريت بحران :

…………..

مهمترین اقدامات در مواجهه با بحران :

……………

منابع

الوانی، مهدی(۱۳۸۴). مدیریت عمومی. چاپ بیست و پنجم. تهران: نشر نی.

بابای اهری، مهدی، (مدیریت بحران سازمانی)، کمال مدیریت، شماره ۴و۵٫۱۳۸۴٫

بابایی اهری، مهدی(۱۳۸۳). مدیریت بحرانهای سازمانی. کمال مدیریت. شماره ۴ و ۵٫

بالاغفاری، ع؛ علی­گل­بندی، ک(۱۳۸۸). مدیریت ثبت اسناد ضروری پزشکی. ساری: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

………………..

………………….

Boudreaux, Brian(2006). “Exploring a Multi4Stage model of crisis management: utilities, hurricanes, and contingency”, Journalism and Communications, May.

Brent, W. Ritchie(2003). “Chaos, Crises and Disasters: a strategic Approach to crisis Management in th Tourism Industry”; Tourism Management Journal ; University of Canberra, Australia.

Brian Boudreaux,(2006)”Exploring a Multi-Stage model of crisis management: utilities, hurricanes, and contingency”, Journalism and Communication, May.

…………………..

………………………

……………………

 

دانلود پروپوزال آماده مدیریت، دانلود پروپوزال آماده حسابداری، دانلود پروپوزال آماده روانشناسی، دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی، دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی، دانلود پروپوزال آماده حقوق، دانلود پروپوزال آماده کشاورزی، دانلود پروپوزال آماده پزشکی، دانلود پروپوزال آماده پرستاری، دانلود پروپوزال آماده فناوری اطلاعات، دانلود پروپوزال آماده دکتری، دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد، دانلود پروپوزال آماده معماری، دانلود پروپوزال آماده اقتصاد، دانلود پروپوزال آماده زبان انگلیسی، دانلود پروپوزال آماده ادبیات فارسی، دانلود پروپوزال آماده فقه، حقوق و علوم قرآنی، دانلود پروپوزال آماده کامپیوتر، دانلود پروپوزال آماده علوم سیاسی، دانلود پروپوزال آماده جامعه شناسی، دانلود پروپوزال آماده تاریخ، دانلود پروپوزال آماده جغرافیا، دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی،  دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی

2019-02-25
كد : 3512
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss