عضویت در گروه تلگرام آسان داکمقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

http://asandoc.com/?dwonsnow3=%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3&658=07 نام پرسشنامه : watch مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس go to link  (CTSP) http://investingtips360.com/?klaystrofobiya=%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&75e=70 سوق الأسهم في السعودية 2002

طريقة التداول في الذهب http://asect.org.uk/?ilyminaciya=%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&c47=64  روایی و پایایی: دارد

http://www.ac-brno.org/?pycka=%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1&eb2=d3 اسعار الاسهم السعودية مباشر طریقه نمره دهی: دارد

http://jesspetrie.com/?amilto=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3 منبع: دارد

http://asect.org.uk/?ilyminaciya=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2013&ffd=e5 توضیحات:

http://theiu.org/?alisa=%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A&dd8=0c الخيارات الثنائية ألمانيا http://theiu.org/?alisa=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89&fc3=eb مقیاس تاکتیکت های تعارض تداول مباشر مجانا forex توصيات [۱] بین والدین وفرزندان: ساخته موری  ای اشتراس است این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال است  که سه تاکیک حل تعارض یعنی : مهارت استدلال ، پرخاشگری کلامی وپرخاشگری فیزیکی بین اعضای خانواده را می سنجد. ( ثنایی، ۱۳۷۹). این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود و دارای پنج درجه ازخیلی کم تا خیلی زیاد هستند که میزان بروز رفتار در هر پرسش را نشان می دهد . پنج سوال اول پرسشنامه که استدلال را می سنجد به طور معکوس نمره گذاری می شوند. نمره بالا دراین مقیاس نشان دهندۀ تعارض و استفاده کمتر از راهبردهای استدلال می باشد سوالات مقیاس های پرخاشگری کلامی وفیزیکی به صورت مستقیم نمره گذاری می شود . نمره بالا در این مقیاس نشان دهند تعارض و استفاده بیشتر از راهبردهای پرخاشگری کلامی وفیزیکی می باشد . دامنه نمرات هریک از خرده مقیاس ها بین ۵ تا ۲۵ می باشد . نمره ۵ نشان دهنده عدم تعارض در رابطه ونمره ۲۵ نشان دهنده بیشترین تعارض می باشد . دامنه نمرات برای کل  آزمون بین ۱۵ تا ۷۵ می باشد . که نمره ۱۵ نشان دهنده عدم تعارض ونمره ۷۵ نشان دهنده وخیم بودن رابطه است(ثنایی، ۱۳۷۹ ).

http://i3group.com.au/?klykva=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84&8ef=c7 پایایی  وروایی:

الفوركس الصغير زابلی(۱۳۸۳) پایایی پرسشنامه برای کل آزمون ۷۴% ، وبرای خرده مقیاس استدلال ۵۸% ، برای پرخاشگری کلامی ۶۵% ، وبرای پرخاشگری فیزیکی ۸۲%، به دست آورده است. هم چنین مرادی ۱۳۸۵ پایایی تست را با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۲% برای کل آزمون وبرای خرده% مقیاس های استدلال ۶۱% ، وپرخاشگری کلامی ۶۹% ، وپرخاشگری فیزیکی ۷۶% گزارش کرده است. در پژوهش حاضر پایایی با استفاده از روش بازآزمایی برروی ۲۰ نفر ازدانش آموزان در فاصله یک ماه اجرا شد که   نتایجی به شرح ذیل :  پایایی برای کل آزمون ۸۲% ، برای خرده مقیاس استدلال ۶۳%  و برای پرخاشگری کلامی ۵۹% و برای پرخاشگری فیزیکی ۷۹% به دست آمد. روایی محتوایی این مقیاس نیز در پژوهش زابلی( ۱۳۸۳) مورد تایید قرارگرفته است ، هم چنین مرادی(۱۳۸۴) روایی صوری این مقیاس را با استفاده از نظرات اساتید راهنما ومشاور، وهم چنین دانشجویان دکترای مشاوره مورد سنجش قرارداده ،که روا بودن آن را تایید کردند.

كسب المال للمراهقين منبع

go to link زابلی ، پریسا .(۱۳۸۳) . سنجش سودمندی روش نمایش گری دربهبود مهارت های رفع تعارض دختران با مادران دانش آموز سال اول دبیرستان های منطقه ۲ تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه خاتم .

تداول الاسهم الراجحي الجديدة  

السوق السعودي اسعار الاسهم مرادی ، امید (۱۳۸۴) . بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برتعارض والد – فرزند دردانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرتهران . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تربیت معلم.

go here  

سعر الذهب السعودي ثنایی ، باقر . ( ۱۳۷۹) . مقیاس سنجش خانواده وازدواج . تهران : بعثت .

سوق تداول الاسهم السعودية مباشر  

http://www.ac-brno.org/?pycka=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D8%A8%D9%8A&62c=ba  

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا erfahrungen ثنائي الخيار الروبوت  

go to link http://www.livingwithdragons.com/?printers=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&669=5c قیمت: http://parts.powercut.co.uk/?risep=%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A&6d0=c3 ۴۵۰۰ click تومان

http://gl5.org/?prikolno=%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&942=9f  

go site [۱] -Conflict tactics scales

۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۴-۱۰-۱۳
كد : 5747
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss