جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتپرسشنامه رواني كاليفرنيا … Cpi گاف ۱۹۴۸

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

نام پرسشنامه: پرسشنامه رواني كاليفرنيا … Cpi گاف ۱۹۴۸

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه رواني كاليفرنيا … Cpi گاف ۱۹۴۸

پرسشنامه رواني كاليفرنيا يك آزمون مداد ــ كاغذي خود اجرا است.

پرسشنامه رواني كاليفرنيا ( CPI ) يك آزمون مداد ــ كاغذي خود اجرا است كه از ۴۸۰ عبارت تشكيل شده و ويژگيهاي برون فردي شخصيتي را در ۱۸ مقياس مورد مطالعه قرار مي دهد و قابليت اجرا به دو صورت فردي و گروهي را دارد.

اين پرسشنامه ابتدا در سال ۱۹۴۸ و با ۱۵ مقياس توسط هاريس گاف تدوين يافت . در سال ۱۹۵۷ مورد تجديد نظر قرار گرفت و به صورت مجموعه اي كامل و با ۱۸ مقياس منتشر گرديد . دستورالعمل CPI در دو مرحله و در سالهاي ۱۹۶۹ و ۱۹۷۵ مورد تجديد نظر قرار گرفت . در سال ۱۹۸۷ گاف ضمن تجديد نظر مجدد در آزمون , دو مقياس ديگر را نيز به مجموعه قبل اضافه نموده و اين پرسشنامه را به آزمون ۲۰ مقياسي تبديل نمود . فرم تجديد نظر شده ۱۹۵۷ داراي ۴۸۰ عبارت است كه نيمي از پرسشهاي آن از آزمونMMPI اقتباس شده است. همانند MMPI نمرات اين پرسشنامه به صورت نمره استاندارد با ميانگين (۵۰ =T ) و انحراف معيار برابر با ۱۰ ارائه مي گردد .مبناي مقياس بندي نمرات در اين آزمون يك گروه نمونه هنجاريابي و شامل ۶۰۰۰ مرد و ۷۰۰۰ زن بوده است كه گستره وسيعي را از نظر سن، سطح اجتماعي، وضعيت اقتصادي و نواحي جغرافيايي شامل گرديده است . سئوالات به صورت دو گزينه اي صحيح و غلط است كه آزمودني با مطالعه هر عبارت ، پاسخ لازم را در پاسخنامه علامت گذاري مي كند . زمان اجراي آزمون معمولاً بين ۴۵ دقيقه تا يك ساعت است . آزمونگر در هنگام اجراي آزمون بايد زمان پاسخگويي به عبارات را يادداشت كند . اگرچه توانايي در خواندن و انگيزش به عنوان دو عامل حائز اهميت در زمان پاسخ دهي تلقي مي گردند ، ليكن پاسخ دهي در زماني بالاتر از يك ساعت مي تواند تفاسير زير را به دنبال داشته باشد :

  • وجود اختلالي عمده در بعد رواني همانند افسردگي شديد و يا روان پريشي كاركردي
  • هوشبهر پايين و همراه با ضعف در خواند
  • اختلالات مغزي همچنين پاسخ دهي سريع آزمودني در ۲۰ دقيقه و يا كمتر از آن ، مي تواند نشانگر عدم دقت و در نتيجه فقدان روايي ، شخصيت تكانشي و يا هر دو مورد ذكر شده باشد . براي نمره گذاري هر مقياس در CPI و پس از تكميل هر پرسشنامه ، توسط آزمودني ، كليدهاي مربوط به هر مقياس به صورت مجزا بر روي پاسخنامه تكميل شده قرار گرفته و تعداد عبارات مشخص شده شمارش مي گردد ، سپس موارد علامت گذاري شده مربوط به هر مقياس در پايان برگه پاسخنامه ثبت گرديده و سپس اين نمرات خام به نمرات معيار شده در نيمرخ بهنجار تبديل مي گردند . براي نمره گذاري مي توان از دستگاه برگه خوان و رايانه استفاده كرد . پرسشنامه رواني كاليفرنيا به عنوان يكي از معتبرترين آزمونهاي شخصيتي در جهت سنجش خصوصيات بين فردي مورد مطالعه قرار گرفته است . با عنايت به اعتبار به دست آمده و خصيصه هاي مورد مطالعه در ۱۸ ويژگي قابل سنجش در اين آزمون ، پرسشنامه مربوطه مي تواند جهت خدمات مشاوره اي از قبيل : هدايت شغلي ، هدايت تحصيلي ، مشاوره هاي رواني ، ازدواج و همچنين ارزيابي استخدامي مورد استفاده قرار گيرد . در ميان انواع آزمونهاي رواني و با هدف سنجش ويژگيهاي شخصيتي ، بسياري از ابزارها به سنجش ويژگيهاي باليني و مرضي مي پردازند . ليكن در جهت سنجش خلق و سبكهاي تعاملات اجتماعي و بين فردي ، پرسشنامه رواني كاليفرنيا را مي توان از حيث تعداد مقياس و ويژگيهاي مورد مطالعه به عنوان مقياسي جامع و در خور توجه دانست . در اين خصوص براهني ( ۷۱ مترجم ) به نقل از مگارگي ( ۱۹۷۲ ) مي نويسد : ” پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا ( CPI ) يكي از بهترين پرسشنامه هاي موجود براي اندازه گيري شخصيت است كه از دقت فني قابل ملاحظه اي برخوردار است و بررسي هاي وسيعي به منظور بهبود آن صورت گرفته است . ” اجرا و نمره گذاري پرسشنامه رواني كاليفرنيا را امري سريع و سهل قلمداد و روشهاي اجراي فردي و گروهي پرسشنامه را مزيتي براي اين پرسشنامه قلمداد مي نمايد . توصيف مقياس هاي CPI

CPI ، داراي ۱۸ مقياس استاندارد شده است. هر مقياس براي شناخت يك خصيصه مهم از ابعاد روانشناسي بين فردي مناسب است و تمامي مجموعه CPI ، شناخت عميق را از تعاملات اجتماعي و بين فردي مهيا مي سازد . به صورت خاص ، هر مقياس آنچه را كه يك فرد در شرايطي خاص ” خواهد گفت ” و يا ” انجام خواهد داد ” پيش بيني مي كند . اين مقياس ها كه در ۴ طبقه كلي دسته بندي شده اند ، عبارتند از : الف – مقياس هاي مربوط به تعادل ، سلطه گري ، اعتماد به نفس و خود بسندگي بين فردي . ۱- سلطه گري – Do : حوزه توانايي رهبري را اندازه مي گيرد . اين مقياس توانايي هايي مانند سيالي كلامي ، ترغيب و مجاب كردن ديگران و اينكه شخص تا چه اندازه مي تواند در يك موقعيت تصدي كارها را بر عهده بگيرد شامل مي شود . ۲- استعداد كسب پايگاه – Cs : صفات خاص استعداد پايگاه نشانگر آن است كه سرانجام شخص به پايگاه و منزلت مي رسد . از جمله اين صفات عبارتند از : پشتكار ، خود رهبري ، جاه طلبي و اعتماد به نفس.

۳-مردم پذيري – Sy : سوالات مقياس به لذت بردن از تعاملات اجتماعي ، احساس برازندگي ، اعتماد به نفس در ارتباط با ديگران و علاقه به فعاليتهاي عقلي و فرهنگي مربوط هستند . ۴- حضور اجتماعي – Sp : به منظور اندازه گيري ميزان برازندگي و ثبات ، اعتماد به نفس ، زنده دلي و خود انگيختگي در تعاملات اجتماعي . اين مقياس به ويژه ميزان اعتماد به نفس و جرأت ابراز وجود شخص را اندازه مي گيرد . ۵- خود پذيري – Sa : به سنجش عواملي همچون احساس ارزش شخصي , پذيرش خود و استعداد براي انديشيدن و عمل كردن مستقل طراحي شده است . ۶- احساس خوب بودن – Wb : براي كمك به تشخيص نيمرخ هايي كه در آنها ” وانمود بد ” صورت گرفته است تدوين شد . ب – مقياسهاي مربوط به اجتماعي شدن , مسئوليت پذيري , ارزشهاي بين فردي و منش . ۷- مسئوليت پذيري – Re : به سنجش ويژگيهايي مانند ” وظيفه شناسي , مسئوليت پذيري , قابليت اعتماد , عمل كردن بر اساس نظم و مقررات و اعتقاد بر اينكه عقل و دليل بايد بر زندگي حاكم باشد ، مي پردازد . ۸- اجتماعي شدن – So : سنجش احتمال رفتار جامعه ستيزي را داشته بعدها به عنوان شاخصي از بلوغ اجتماعي و درستكاري اجتماعي درآمد . براي اندازه گيري ميزان پذيرش و جانبداري از هنجارهاي اجتماعي تدوين شد . ۹- خويشتنداري – Sc : هدف اندازه گيري ميزان كنترل و نظارتي است كه شخص بر رفتار خود دارد . ۱۰- تحمل – To : براي اندازه گيري ميزان ناشكيبايي اجتماعي در برابر پذيرا بودن ، سهل گيري و عدم داوري اشخاص درباره عقايد و نگرشهاي اجتماعي شان تدوين شد . ۱۱- برداشت خوب – Gi : اين مقياس عمدتاً براي كشف اشخاصي كه ” وانمود خوب ” بودن مي كنند ، طراحي شده است . در عين حال نشان مي دهد كه فرد تا چه اندازه در ديگران برداشت مطلوب ايجاد مي كند . ۱۲- اشتراك – Cm : اين مقياس حوزه هاي به خوبي اجتماعي شدن ، همرنگي با جماعت ، خوش بيني ، انكار خصايص روان رنجوري و سنتي بودن رفتارها و نگرشها را منعكس مي كند . ج – مقياس هاي مربوط به استعداد ، پيشرفت و كارآيي ذهني . ۱۳- پيشرفت از طريق همنوايي – Ac : اين مقياس نشانگر آن است كه شخص تا چه اندازه ترجيح مي دهد كه ملاكهاي عملكرد به گونه روشن توسط يك منبع خارجي مشخص شود . ۱۴- پيشرفت به وسيله استقلال – Ai : كساني كه در مقياس Ai نمره هاي بالا مي گيرند ، در زمينه هايي كه مستلزم خلاقيت ، خود شكوفايي و تفكر مستقل است موفقيت بدست مي آورند . ۱۵- كارآيي ذهني – Ie : دارندگان نمره هاي بالا در اين مقياس معمولاً افرادي با كفايت و داراي تفكر روشن بوده و از قابليتهاي خود حداكثر استفاده را به عمل مي آورند . د – مقياس هاي مربوط به جنبه هاي هوشي و رغبت . ۱۶- استعداد روانشتاختي – Py : هدف اصلي از تدوين اين مقياس ، شناسايي اشخاصي است كه نسبت به رفتار ديگران بينش دارند و نيازها و انگيزشهاي دروني ديگران را بدقت درك مي كنند. ۱۷- انعطاف پذيري – Fx : اين مقياس براي سنجش ميزان انعطاف پذيري ، انطباق پذيري و تغيير پذيري فرد از نظر تفكر ، رفتار و خلق طراحي شد . ساير حوزه هاي محتوايي مقياس به توانايي مدارا با ابهام ، نامطمئن بودن و تكانشگري و نگرشهاي بدون داوري و مدارا كننده نسبت به قوانين اخلاقي درست و نادرست مربوط است . ۱۸- جنبه زنانگي داشتن – Fe : براي سنجش ميزان گرايش آزمودني به صفات زنانه يا مردانه از نظر رواني صرف نظر از جنس واقعي او تدوين شد . هدف اصلي كشف تعارضهاي عمده در مورد هويت جنسي بود . فعلاً براي سنجش ميزان موافقت افراد با اعتقادها ، ارزشها و مشاغلي كه به طور سنتي زنانه يا مردانه تلقي مي شوند به كار مي رود . روايي مقياس ها : مقياس ها ۴ گروه يا طبقه را تشكيل مي دهند . ( توسط گاف ) طبقه اول : شامل مقياس هاي ( Sa – Sp – Sy – Cs – Do ) مي باشد كه به ثبات ، سلطه گري اجتماعي و اتكاي به نفس متمركز است . طبقه دوم : شامل مقياس هاي ( Wb – Cm – Gi – Sc – To – So – Re ) مي باشد كه بيشتر به تصوير ذهني-اجتماعي شخص مربوط است مانند اجتماعي شدن ، رشد يافتگي و مسئوليت پذيري. طبقه سوم : شامل سه مقياس (Ie – Ai – Ac ) مي باشد و متغيرهاي وضعيت ذهني شخص را مي سنجد . طبقه چهارم : شامل سه مقياس ( Fe – Fx – Py ) مي باشد و توانايي هاي مفهومي مانند حالتهاي ذهني و علاقه مندي را ارزيابي مي كند . روايي پرسشنامه جهت تشخيص روايي در كل نگري CPI ، از سه مقياس اشتراك Cm ، احساس خوب بودن Wb ، و برداشت خوب Gi استفاده مي گردد . بر اين اساس ، يك شاخص مناسب را براي تشخيص پاسخهاي تصادفي مي توان كسب نمره پايين در مقياس اشتراك Cm دانست . وانمود بد را مي توان از روي نمرات خيلي پايين در مقياس احساس خوب بودن Wb و همچنين اشتراك Cm كشف نمود . نمره پايين در مقياس برداشت خوب Gi و به ويژه در مردان اغلب با وانمود بد رابطه دارد . براي تفسير نمرات حاصل از اجراي پرسشنامه رواني كاليفرنيا ، مي توان روشهاي متفاوت را مورد استفاده قرار داد . همچنين تفسير باليني به كمك مجموعه اين روشها و همچنين استفاده از نيمرخ ، قابليت دريافت هر چه بيشتر از الگوي رفتاري و شخصيتي افراد را نمودار مي سازد . از جمله روشهاي تعبير و تفسير نتايج حاصل ( پس از تبديل به نمرات معيله ) مي توان به موارد زير اشاره نمود : ۱- الگوهاي برافراشتگي و فرو رفتگي ، به صورت مجموعه اي مورد توجه قرار گيرند . ( نمرات بالاتر از ميانگين معمولاً نشان دهنده حوزه مثبت سازگاري و نمرات پايين تر از ميانگين نشان دهنده احتمال بروز مشكلاتي خاص در سازگاري هاي اجتماعي است . ) ۲- الگوهاي برافراشتگي ها و پستي ها ، در دسته ها و طبقات مختلف ملاحظه شوند . ( اگر بيشتر مقياس ها و يا همه آنها در يك دسته خاص آشكارا بالاتر از ( ۵۰ = T ) باشند در اين صورت صفاتي كه به وسيله آن دسته نشان داده مي شوند حوزه هاي قوت به شمار مي روند . نمره هاي كمتر از ۵۰ = T حوزه هاي مشكل را نشان مي دهند . ۳- توجه نمودن به بردار ها و تعامل دو مقياس . ( الگوهاي تعامل بين دو مقياس مي توانند كمك هاي شاياني را جهت تشخيص و تفسير هاي رواني فراهم آورند . ۴- هر يك از مقياس ها به صورت منفرد مطالعه شوند . منابع تفسير نتايج حاصل از پرسشنامه كاليفرنيا : ۱- كتاب راهنماي سنجش رواني – تأليف مارنات و ترجمه حسن پاشا شريفي – انتشارات رشد ۱۳۷۴ ۲- دستورالعمل پرسشنامه رواني كاليفرنيا – انتشارات روانشناسان مشاور – كاليفرنيا – ۱۹۷۵ (( هنجاريابي پرسشنامه رواني كاليفرنيا براي شهر مشهد در سال ۱۳۷۵ )) مجري طرح : بهروز مهرام . همكاران : جعفر طالبيان شريف ، مجيد سرمد دانشكده علوم تربيتي – گروه آموزشي روانشناسي . كتابخانه دانشكده علوم تربيتي – گزارش نهايي طرح پژوهشي شماره ۱۹۶ – پ / ۱۰۶
خلاصه پژوهش :

اين پژوهش با هدف هنجاريابي پرسشنامه رواني كاليفرنيا براي شهر مشهد انجام يافته است . در اين تحقيق فرم ۴۸۰ عبارتي پرسشنامه رواني كاليفرنيا پس از ترجمه و معادل ساز مناسب براي واژگان به صورت مقدماتي بر روي نمونه اي شامل ۳۰۰ نفر اجرا و فرم ثانويه آزمون تدوين يافت . پس از اخذ آمار جمعيتي افراد ساكن در جامعه مورد پژوهش و بر حسب توزيع جنسيتي و سن ، فرم مدون ثانويه بر روي ۲۷۰۰ نفر و به صورت انفرادي اجرا گرديد . پس از اخذ پاسخنامه هاي تكميل شده ، داده ها به كمك دستگاه برگه خوان كامپيوتري وارد شد و سپس به كمك برنامه هاي آماري PAS و SPSSتجزيه و تحليل نهايي انجام گرفت و بر اساس دو عامل همبستگي هر سوال با نمره مقياس و همچنين تأثير حذف هر سوال بر ميزان پايايي آزمون ، فرم نهايي آزمون و شامل ۲۳۴ عبارت تدوين يافت.

پايايي مقياس ها از طريق همساني دروني و به روش كودر- ريچاردسون مورد مطالعه قرار گرفت كه پايايي مقياس هاي هجده گانه مورد پژوهش ، همخواني بالايي را با نتايج مطالعات گاف بر فرم اصلي آزمون نمايان ساخت .

روايي مقياس ها نيز از طريق انواع روايي سازه و به صور همساني دروني – تحليل عوامل و بررسي محتوايي عبارات مورد مطالعه قرار گرفت .

از نتايج اين پژوهش مي توان در جهت گزينش هاي شخصيتي براي نهادها و سازمان هاي مختلف ، هدايتهاي شغلي و تحصيلي توسط مراكز مشاوره و همچنين مشاوره ازدواج بهره گرفت .
 

تست شخصيتي كاليفرنيا

روي اين دفترچه چيزي ننويسيد و تا زماني كه از طرف آزماينده دستور داده نشده است ، عملي انجام ندهيد .

راهنمايي : اين دفترچه شامل ۱۸۰ سوال با گزينه هاي آري يا نه است. جواب شما نشان دهنده چگونگي تفكر احساس يا عمل شما در مقابل عوامل خارجي است . به هر سؤال بايد با دقت و سرعت هر چه تمام تر جواب دهيد . اينك به سؤال نمونه زير توجه كنيد : ۱- آيا در خانه گربه داريد ؟ آري نه ۲- آيا فوتبال بازي مي كنيد ؟ آري نه جواب مورد نظر خود را با گذاردن علامت ضربدر ( * ) در داخل مربع هاي مربوط به آري يا نه مشخص كنيد . مثلاً اگر در خانه گربه داريد ، در مربع سمت راست ” آري ” و اگر فوتبال بازي نمي كنيد در مربع سمت چپ ” نه ” علامت ضربدر بگذاريد به صورت زير :

آري نه

آري نه

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

2019-03-03
كد : 4163
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss