جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتپرسشنامه شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه ¬شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده (حسني و همکاران ۱۳۹۴)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه ¬شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده (حسني و همکاران ۱۳۹۴)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۹۹ سوال بوده و توسط محمدرضا حسني و همکاران ۱۳۹۴ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

براي سنجش بزهکاري از دو بعد تخلفات بزهکارانه و تخلفات منزلتي استفاده شده است. تخلفات منزلتي ناظر به تخلفات افراد زير سن قانوني و تخلفات بزهکارانه ناظر به تخلفات افراد در همة سنين است. براي سنجش تخلفات بزهکارانه با نظر به تعريف مفهومي و با الهام و اقتباس از تحقيقات پيشين شش مولفه خشونت (مون[۱]،۲۰۰۸؛ لي[۲]،۲۰۰۵؛ پت[۳]،۲۰۰۹؛گو[۴]،۲۰۰۸؛استيوارت[۵]،۲۰۰۲؛هوقوتون[۶]،۲۰۰۲؛ويجتر[۷]،۲۰۰۷؛ميگنس[۸]،۲۰۱۰؛چيونگ،۲۰۰۸؛راجماکرز[۹]،۲۰۰۵)، سرقت (مون،۲۰۰۸؛ لي،۲۰۰۵؛پت[۱۰]،۲۰۰۹؛هوقوتون،۲۰۰۲؛ راجماکرز،۲۰۰۵؛ ويجتر،۲۰۰۷ميگنس،۲۰۱۰؛ ديکمپ[۱۱]،۲۰۰۹؛چيونگ،۲۰۰۸)، ونداليسم (مون،۲۰۰۸؛لي،۲۰۰۵؛ پت،۲۰۰۹؛گو،۲۰۰۸؛ هوقوتون،۲۰۰۲؛ راجماکرز،۲۰۰۵؛ويجتر،۲۰۰۷؛ميگنس،۲۰۱۰ديکمپ،۲۰۰۹؛چيونگ،۲۰۰۸)، تقلب امتحاني (مافتيک[۱۲]،۲۰۰۶؛ هال[۱۳]،۱۹۹۹؛ لي،۲۰۰۵؛ هوقوتون،۲۰۰۲؛چيونگ،۲۰۰۸)، مصرف الکل و مواد مخدر (مون،۲۰۰۸؛ لي،۲۰۰۵؛ گو،۲۰۰۸؛ هوقوتون،۲۰۰۲؛ چيونگ،۲۰۰۸) و کجروي جنسي (طالبان،۱۳۸۰؛ هوقوتون،۲۰۰۲) در  نظر گرفته شد. براي سنجش تخلفات منزلتي با توجه به تعريف مفهومي و تحقيقات پيشين (لي،۲۰۰۵؛ مون،۲۰۰۸؛ بوت،۲۰۰۸؛ هوقوتون،۲۰۰۲) از شش معرف مصرف سيگار، فرار از منزل، دير برگشتن به خانه، رانندگي بدون گواهينامه، بي­احترامي به معلم و والدين و گريز يا غيبت از مدرسه استفاده شده است.

براي اندازه­گيري متغير به­هم­پيوستگي در عرصة خانواده، از چهار معرف زير که مورد نظر بريث ويت (۱۹۸۹) بوده، استفاده شده است: دلبستگي[۱۴]به والدين، ارتباطات[۱۵]، ادارک[۱۶] نوجوانان از احساس دلبستگي والدين و احترام به والدين. گويه­هاي بکار رفته براي سنجش متغير به­هم­پيوستگي، با اقتباس از تحقيقات پيشين (لييو،۲۰۱۱؛ بائو،۲۰۱۲؛چاپل،۲۰۰۵؛ اريکسون،۲۰۰۰؛ بارنت،۱۹۹۶؛ دليسله،۲۰۱۰؛ لي،۲۰۰۷؛ هاي،۲۰۰۱؛ پيکرو،۲۰۱۰؛ لييو،۲۰۱۱؛ لوسونز،۲۰۰۷؛ ديبل،۲۰۱۱) مي­باشد

براي سنجش شرمساري با توجه به تعريف بريث ويت (۱۹۸۹) و با اقتباس از تحقيقات بنت (۱۹۹۶)، هاي (۲۰۰۱) و لوسونز (۲۰۰۷) استفاده شده است.

براي عملياتي سازي متغير بازپذيري از چهار معرف (بريث ويت،۲۰۰۱) برخورد محترمانه، گفتگو در فضاي تأييدآميز، واکنش به رفتار و نه شخصيت و بخشش و گذشت استفاده شده است. انتخاب گويه­ها نيز براي اندازه­گيري بازپذيري، با اقتباس از تحقيقات بريث ويت (۲۰۰۱)، مککاي و بريث ويت (۱۹۹۴)، هاي (۲۰۰۱) و لوسونز (۲۰۰۷) صورت گرفته است.

براي سنجش متغير انگ­زني در تحقيق حاضر با اقتباس از مطالعات پيشين (مککاي و بريث ويت،۱۹۹۴؛بريث ويت،۱۹۸۹؛ لوسونز،۲۰۰۷) و طبق پيشنهاد مککاي و بريث ويت (۱۹۹۴) و بر طبق مشخصات انگ­زني پيشنهادي توسط بريث ويت (۱۹۸۹؛۲۰۰۱) از قبيل شرمساري و برچسب زني به شخص و نه رفتار، تحقير شخص، بي احترامي و برچسب­زني با يک هويت مطرود، شش گويه انتخاب شده است.

در عملياتي کردن متغير همالان بزهکار، بر طبق نظرية همنشيني افتراقي از سه بعد تعدد، مدت و تقدم استفاده شده است. براي ساخت مقياس همالان بزهکار نيز از تحقيقات چانگ[۱۷] (۲۰۰۵)، لانگشور[۱۸] (۲۰۰۵)، زنگ (۲۰۰۴) و ميشل کريتاسي[۱۹] (۲۰۰۸) استفاده شده است.

متغير انتظار شرم، با استفاده از مقياس تيبت (۱۹۹۹)­، اسونسون (۲۰۱۳) و ربلون (۲۰۱۰) اندازه­گيري خواهد شد.

در اينجا، پايبندي به ارزشهاي اخلاقي از طريق ميزان تساهل و بي­تفاوتي نوجوانان در قبال خطاها و قانون­شکني­هاي اخلاقي اندازه­گيري شده است. مقياس زير با استفاده از پژوهش اسونسون (۲۰۱۳) و بائو (۲۰۱۲،۲۰۰۷) براي اندازه­گيري متغير پايبندي به ارزشهاي اخلاقي در نظر گرفته شده است.

ميزان فشار:  براي عملياتي­کردن بعد حذف محرک­هاي مثبت از يک مولفة مدرسه (فرانسيس:۲۰۰۷؛هيگينز،۲۰۱۱؛برويدي و همکاران،۲۰۱۰) و براي عملياتي­کردن بعد وجود محرک­هاي منفي، از پنج مولفه رابطه منفي با خانواده (چيونگ،۲۰۰۸؛ مون،۲۰۰۸؛ بائو،۲۰۰۴)، فشار مالي (مون،۲۰۰۸)، رابطه منفي با همالان (چيونگ،۲۰۰۸؛ مک گيورن،۲۰۱۰؛ بائو،۲۰۰۴)، رخدادهاي استرس­زاي زندگي (مازرول،۲۰۰۳؛ دايگل،۲۰۰۷؛ چيونگ،۲۰۰۸؛ هيگينز،۲۰۱۱) و عواطف منفي (کارسون:۲۰۰۷؛هاي،۲۰۱۰؛ سيگفوسدوتير،۲۰۰۴) استفاده شده است. براي اندازه­گيري متغير عواطف منفي نيز از دو مولفه احساس افسردگي و خشم استفاده شده است.

2017-08-17
كد : 59785
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss