عضویت در گروه تلگرام آسان داکپرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

نام پرسشنامه : پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹

follow site http://investingtips360.com/?klaystrofobiya=%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-100-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87&73d=68  روایی و پایایی: دارد

here طریقه نمره دهی: دارد

source url منبع: دارد

موقع اوريدو الكويت للاسهم توضیحات:

أفضل 10 شركات بالفوركس go site آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان

فتح حساب تجريبي في البورصة این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ سنج میباشد. هر مقیاس دارای ۱۰ سؤال مجزا است و هر کدام از سؤالات دارای ۳ ماده می باشند (تقریباً هیچ-گاه، بعضی اوقات، همیشه).

http://asect.org.uk/?ilyminaciya=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5&85f=c7 برآورد ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ

http://stevensgroup.org/?alibaba=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&752=62 ضریب آلفای کرونباخ، مبتنی بر انحراف استاندارد سؤال¬های آزمون است با توجه به فرمول (α) آلفای کرونباخ ضریب پایایی این آزمون برابر ۸۶/۰ = α محاسبه شد. که در مقایسه با روش دو نیمه کردن آزمون که ۸۷/۰ می باشد، اختلاف میان دو روش محاسبه برابر ۰۱/۰ = ۸۶/۰ – ۸۷/۰، است که بسیار ناچیز و قابل اغماض می¬باشد.

go site در ادامه روش آلفای کرونباخ برای پی بردن به ارزش هر سؤال در مجموعه سؤالات آزمون اقدام به دست آوردن پایایی بعد از حذف هر سؤال از مجموعه سؤالات شد که به روش لوپ مشهور است. (قاسم زاده،۱۳۸۶). ضریب پایایی آزمون به طور کلی برابر با ۸۹/۰ می باشد (غفاری، ۱۳۷۲).

اسهم اسمنت ام القرى تداول جدول شماره ۲- فرم هنجار شده نهایی برای طبقه بندی آزمودنیها در آزمون ۵ مقیاسی عزت نفس پپ (۱۹۸۹)
مقیاس عزت نفس بسیار ضعیف عزت نفس ضعیف عزت نفس متوسط عزت نفس خوب عزت نفس بسیار بالا

عمومی ۴ و کمتر از آن ۸ – ۵ ۱۲- ۹ ۱۵ – ۱۳ ۲۰ – ۱۶

تحصیلی ۴ و کمتر از آن ۷ – ۵ ۱۱ – ۸ ۱۵ – ۱۲ ۲۰ – ۱۶

جسمانی ۶ و کمتر از آن ۱۰ – ۷ ۱۳ – ۱۱ ۱۷ – ۱۴ ۲۰ – ۱۹

خانوادگی ۵ و کمتر از آن ۱۱ – ۶ ۱۵ – ۱۲ ۱۸ – ۱۶ ۲۰ – ۱۹

اجتماعی ۶ و کمتر از آن ۱۰ – ۷ ۱۴ – ۱۱ ۱۷ – ۱۵ ۲۰ – ۱۸

اعتبار
به منظور اعتبار آزمون از روشهای همسانی درونی و تحلیل عوامل استفاده شد، روش همسانی درونی به وسیله محاسبه همبستگی هر سؤال با تک تک سؤالات آزمون با مقیاس مربوطه، و با کل آزمون مشخص شده است. بیشترین همبستگی کل آزمون با مقیاس عمومی (کلی) میباشد، که ۸۳۴۶/۰ = r، به طور کلی تمام مقیاسها با سطح احتمال خطاپذیری ۰۰۱/۰ (سطحی که در این پژوهش برای معنی دار بودن پذیرفته میشود)، همبستگی معناداری را نشان می دهند (غفاری، ۱۳۷۲).

نمره¬گذاری

نمره این آزمون به شرح زیر است.

تقریباً همیشه = ۲
بعضی اوقات = ۱

تقریباً هیچگاه = ۰

(توجه: ماده هایی که در پرانتز آورده شده باید به صورت معکوس نمره گذاری شود برای مثال تقریباً همیشه= ۰ ، بعضی اوقات = ۱، تقریباً هیچ¬گاه = ۲)
خرده مقیاس ها
ماده های مقیاس کلی:
(۵۵) – (۴۹) – (۴۳) – ۳۷ – ۳۱ – ۲۵- (۱۹) – (۱۳) – ۷- ۱
ماده¬های مقیاس تحصیلی:
۵۶ – (۵۰) – ۴۴- (۳۸) – ۳۲- (۲۶) – ۲۰ – (۱۴) – ۸ – (۲)

ماده¬های مقیاس جسمانی:
۵۷- (۵۱) – ۴۵- (۳۹) – ۳۳ – (۲۷) – ۲۱ – (۱۶) – ۹ – (۳)
ماده¬های مقیاس خانوادگی:
(۵۸) – (۵۲) – (۴۶) – ۴۰- ۳۴ – ۲۸ – (۲۲) – (۱۶) – ۱۰ – ۴
ماده¬های مقیاس اجتماعی:
۵۹ – ۵۳ – ۴۷ – (۴۱) – (۳۵) – (۲۹) – ۲۳ – ۱۷ – (۱۱) – (۵)
ماده های مقیاس دروغ سنج:
(۶۰) – ۵۴ – (۴۸) – ۴۲ – ۳۶ – ۳۰ – (۲۴) – (۱۸) – (۱۲) – ۶
توجه: کسب نمره ۲ در ۴ ماده (یا بیشتر) از ماده¬های دروغ سنج حاکی از آن است که کودک سعی کرده است به سبک جامعه پسند پاسخ دهد و لذا ممکن است اعتبار مقیاس¬های عزت نفس مورد تأیید قرار گیرد.

منابع
۱- قاسم زاده، ع. (۱۳۸۶)بررسی روابط عزت نفس منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

۲- غفاری، ا. رمضانی، خ. (۱۳۷۲). هنجاریابی آزمون پنج مقیاسی عزت نفس کودکان و نوجوانان پپ برای دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 

 

 

http://sejrup-it.dk/?centosar=%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&dd7=d5 قیمت: http://chrisdrake.net/?kilko=%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&b72=cc ۴۵۰۰ go here تومان

 

۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۴-۱۰-۱۲
كد : 5670
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss