جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتپیشینه تحقیق ومبانی نظری سبک عملكرد شغلی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

پیشینه تحقیق ومبانی نظری سبک عملكرد شغلی

عملكرد شغلی:

   براساس ديدگاه صاحبنظران اجزاي عملكرد شغلي را به دو بعد تقسيم مي كنند

  • عملكرد وظيفه اي
  • عملكرد زمينه اي[۱]

عملكرد وظيفه اي در واقع همان وظايف و مسئوليت هاي هستند كه در برگه شرح وظائف و مسئوليت هاي  كاركنان ثبت مي شود و بطور مستقيم با انجام وظايف محوله در ارتباط هستند مثلا نظارت بر حضور و غياب كاركنان، ارزيابي درست از اين بعد نيازمند استاندارد هاي معين است. بعد ديگر عملكرد، عملكرد زمينه اي است . عملكرد زمينه اي شامل رفتارهاي است كه بقاي سازماني و اجتماعي و شناختي كه وظايف فني را احاطه كرده است، تداوم مي بخشد( وانگ وچونگ[۲] ۲۰۰۳، ص۳۸).

عملكرد زمينه اي را بدين شكل تعريف مي كنند . تلاشهاي فردي كه به طور مسقتيم با كاركردهاي معطوف به وظايف افراد مرتبط نيستند اما به دليل نقش تقويت گري كه در شكل دهي بافت رواني، اجتماعي و سازماني مورد نياز براي فعاليتها و فرآيند هاي معطوف به وظايف ايفاد مي كنند مهم هستند ( ورنر[۳]، ۲۰۰۰)

عملكرد فني با آنچه كه بورمن و موتوويدلو[۴] (۲۰۰۰) آن را هسته فني سازمان يا شغل مي نامند ارتباط دارد و فعاليتهاي را شامل مي شود كه مستقيما يا به طور غير مستقيم با تبديل منابع به محصول در مبادلات اقتصادي انجام مي گيرد. اين نوع عملكرد به طور قابل توجهي از شغلي به شغل ديگر متفاوتند و بستگي به دانش، مهارت، مهارت ها و توانايي ها دارند و شامل نقش هاي معين و مشخص مي باشد. در حالي كه عملكرد زمينه اي فعاليت هايي را در برمي گيرد كه در حفظ و نگهداري محيط رواني و بين فردي كه نياز به پذيرش هسته تكنيكي براي عمل دارد . اين نوع از فعاليت ها به انگيزه ها، تمايلات و ويژگي هاي شخصيتي فرد بستگي دارند و به ندرت به صورت نقش رسمي مكتوب هستند.

 

     عملكرد وظيفه اي شامل رفتار كاركناني است كه به طور مستقيم در تبديل منابع سازماني به كالا ها و خدمات سهيم هستند. اگر شما يك شرح شغل را در يك استخدام مطالعه كنيد، آن شرح شغل بر رفتارهاي عملكرد وظيفه اي همچون فعاليت ها، و مسئوليت ها كه بخش اصلي شغل را تشكيل مي دهند تمركز دارد. بعبارت ديگر عملكرد وظيفه اي مجموعه اي از تعهدات مشخص است كه كارمند بايد براي دريافت حق الزحمه و يا تداوم استخدامش انجام دهد. براي يك مهماندار پرواز عملكرد وظيفه اي شامل اطلاع رساني و تذكر نكات ايمني، شيوه ها و روش هاي اضطراري و سرو غذا و نوشيدني به مسافران است .  براي يك آتش نشان ؛ عملكرد وظيفه اي شامل جستجوي ساختمان هاي سوخته براي پيدا كردن قربانيان و بكار انداختن تجهيزات براي خاموش كردن آتش مي باشد . براي يك حسابدار عملكرد وظيفه اي شامل آماده سازي، بررسي و تجزيه و تحليل حسابهاي ثبت شده براي اطمينان از صحت و درستي آن است و بالاخره براي يك مدير بازاريابي ؛ عملكرد وظيفه اي شامل رشد و توسعه رقابت هاي تبليغاتي و آماده سازي و ارائه آن به مشتريان مي باشد. اگر چه فعاليت هاي خاصي كه عملكرد وظيفه اي را ايجاد مي كند، به نوع متنوعي از يك شغل به شغل ديگر متفاوت سات؛ با اين حال عملكرد وظيفه اي مي تواند در طبقات كلي تر مطرح شود. يك روش طبقه بندي عملكرد وظيفه اي در نظر گرفتن درجه اي است كه محتواي يك شغل ثابت يامتغير است. عملكرد وظيفه اي ثابت[۵] شامل پاسخ هاي مشخص و واضح به خواسته هايي است كه در حالتي طبيعي، رايج و يا حداقل شيوه قابل پيش بيني مي باشد. در اين حالت كاركنان تمايل دارند كه از روش هاي برنامه ريزي شده يا رويه هاي معمول كه از يك موقعيت به موقعيت ديگر اندكي متفاوت است، استفاده كنند . بعنوان مثال در يك فعاليت كاري ثابت و رايج شما ممكن است يك مهماندار پرواز را به خاطر بياوريد كه بصورت يك ربات نحوه بستن كمربند و ساير اطلاعات لازم را به شما نشان مي دهد . بنابراين رويه ها و دستورالعمل ها به مسافران با همان روش قبلي ابلاغ شده و بارها و بارها تكرار مي شود.

برخلاف عملكرد وظيفه اي ثابت، عملكرد وظيفه اي متغير[۶] يا به عبارت ديگر عملكرد وظيفه اي انطباق پذير شامل پاسخ كاركنان به تقاضاهاي كاري كه بديع، غير معمول و يا حداقل غير قابل پيش بيني مي باشد. به علت افزايش سرعت تغييرات در محل كار، پيشرفت هاي تكنولوژي، رشد سريع دانش و جهاني شدن قابليت و توانايي انطباق پذيري به صورت چشمگيري به عنوان يك نوع عملكرد حائز اهميت است.

 

 

 

جدول )۲-۴( جدول رفتارهاي مرتبط با انطباق پذيري

رفتارهاي مرتبط با انطباق پذيري
عنوان رفتار نمونه فعاليت ها
 

اداره كردن موقعيت هاي بحراني و اظطراري

تجزيه و تحليل سريع گزينه ها براي مواجهه با خطرات و بحران ها و همچنين تصميم گيري آني بر اساس جريانات فكري سيستماتيك و متمركز
مديريت استرس كاري آرام و خونسرد بودن زماني كه باشرايط دشوار يا بار كاري زياد و يا يك برنامه سنگين مواجه هستيد. با خونسردي و آرامش عمل كردن و افراد نيازمند راهنمائي را تحت تاثير قراردادن.
 

حل مشكلات به صورت خلاقانه

مطالعه و بررسي تمام جنبه ها و ابعاد مساله براي پيدا كردن رويكردها و روش هاي جديد، ادغام اطلاعاتي كه غير مرتبط به نظر مي رسد و توسعه راه حل ها خلاقانه
 

برخورد با موقعيت هاي كاري غير قابل پيش بيني و مبهم

آماده سازي و تغيير سريع تجهيزات در پاسخ به شرايط و حوادث غير قابل پيش بيني شده يا غير مترقبه ؛ تطبيق اثر بخش طرح ها، اهداف يا اولويت ها براي مواجهه با موقعيت هاي مختلف
 

يادگيري وظايف كاري، تكنولوژي ها و موقعيتهاي كاري

يادگيري سريع و كارآمد روش هاي جديد و عملي كردن كارهايي كه از قبل ياد گرفته اند. پيش بيني تغيرات در كار و مشاركت در آموزش هاي لازم در جهت آمادگي براي مواجه با تغييرات
 

قابليت انطباق پذيري بين فردي

انعطاف پذير بودن و روشن فكر بودن هنگام برخورد با ديگران، گوش دادن و بررسي كردن عقايد و زاويه هاي ديد ديگران و تغيير دادن عقيده خاص خومان زماني كه براي انجام دادن كارها مناسب تر باشد
قابليت انطباق پذيري فرهنگي اشتياق براي سازگاري و نشان دادن احترام براي باورها و ارزش هاي ديگران، درك اعمال و رفتارهاي ديگران و اتخاذ رويكردي سازگارانه براي حفظ روابط مثبت با ساير گروه ها، سازمان ها و يافرهنگ ها

 

 

همانطور كه در شكل ۲- ۴ قابل مشاهده است؛ رفتارهاي دربرگيرنده انطباق پذيري متنوع هستند و احتمالا با تنوع شغل ها در اقتصاد امروزي متنوع تر نيز مي شوند. بسياري از سازمان ها رفتارهاي عملكرد وظيفه اي رابوسيله انجام تجزيه و تحليل شغل شناسايي مي كنند . اگر چه روش هاي متعددي براي انجام يك تجزيه و تحليل شغل وجود دارد ولي بسياري از آنها در سه مرحله خلاصه مي شوند. اولا يك ليست از همه فعاليت هايي كه در ايجاد يك شغل دخيل هستند، تهيه مي شود. اين ليست حاوي اطلاعاتي است كه ازچندين منبع از جمله مشاهده، نظر سنجي و مصاحبه با كاركنان جمع آوري شده است. ثانيا هر فعاليت در اين ليست به وسيله افراد متخصص و خبره برطبق عواملي كه اهميت دارند و تداوم فعاليت ها ارزيابي مي شوند . افراد متخصص و خبره در زمينه انجام شغل تجربه دارند و يا اداره كننده افرادي هستند كه آن شغل را انجام مي دهند ، بنابراين يك موقعيت قضاوتي در خصوص درجه سهيم بودن فعاليت هاي خاص  در سازمان قراردارند. ثالثا فعاليت هاي كه بر اساس اهميت و تكرار پذيري ارزيابي  شده اند درجه بندي و در تعريف عملكرد وظيفه اي مورد استفاده قرار مي گيرد. ( كول كويت وهمكاران ترجمه فيضي و همكاران، ۲۰۱۱)

[۱].  Background Performance

[۲]. Wang &Chung

[۳].  Werner

[۴] . Borman & Motowidlo

[۵] . Routin Task Performance

[۶] . Adaptive Task Performance

………………………

…………………….

………………….

۱۳۰,۰۰۰ RIAL – خرید
2017-08-14
كد : 59381
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss