جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتپیشینه تحقیق ومبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

پیشینه تحقیق ومبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی

کیفیت اقلام تعهدی

۲-۵-        تعریف اقلام تعهدی 

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‌کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می­باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری می­باشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را می­توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت می­تواند کنترل­هایی بر روی آن­ها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی­تواند بر روی آن­ها کنترلی اعمال نماید.

جونز (۱۹۹۱) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی  شناسایی کرده است . اسلوان (۱۹۹۶) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینه­های استهلاک تعریف نمود. تعریف اسلوان از تعریف هلی (۱۹۸۵) نشأت گرفته است که دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیاتی استفاده شده در بیانیه استانداردهای مالی شماره ۹۵ (FASB 95)، صورت جریانات نقدی مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازه­گیری جامع از اقلام تعهدی، عنوان می­شود که در صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی)، تنها حساب­های نقدی در ترازنامه منعکس می­شوند، لذا گزارش سایر حساب­های دارایی و بدهی در ترازنامه نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی است (ریچاردسون و دیگران، ۲۰۰۵). بنابراین، اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام دارایی­های غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهی­های غیر نقدی می­باشد (ریچاردسون و دیگران، ۲۰۰۵).

۲-۵- ۲-۱۲- کیفیت اقلام تعهدی

در این تحقیق به پیروی از مطالعات پیشین (فرانسیس و دیگران،۲۰۰۵)کیفیت گزارشگری مالی رابه عنوان توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت وبه طور خاص پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار به سرمایه گذاران تعریف می­نماییم. تحقیق حاضر بر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص تعیین کننده کیفیت گزارشگری مالی تأکید می کند.

تحقیقات  تجربی به صورت  فزاینده در حال  بررسی نقش کیفیت  حسابداری به عنوان  معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشند. برخی از مطالعات یاد شده نشان داده اند که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه، مدت سررسید بدهی، انتخاب نامطلوب در هنگام اعلام سود و سطح انباشت وجوه نقد اثرگذار می­باشد. تأکید بر اقلام تعهدی در این تحقیقات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، ۱۹۹۴، سوبرامائیان، ۱۹۹۶، امسی نیکلز، ۲۰۰۲، باتاچاریا، ۲۰۰۷، ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳، ثقفی و فدایی، ۱۳۸۶، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، ۱۳۸۶) است که نشان می دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی می­گردد. به عنوان مثال از نظر اعتبار­دهندگان، کیفیت پایین­تر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان های نقدی می­شود. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی می­گردد. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می گردد. بنابراین، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می یابد(جنت رستمی ،۱۳۸۷).

۲-۶- ۲-۱۳ مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی

مطالعات اولیه برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، از معیار های ساده ای مانند اقلام تعهدی هلی (۱۹۸۵) و تغییرات در مجموع ارقام تعهدی دی آنجلو (۱۹۸۶) استفاده می کردند (هر چه معیار مذکور بزرگتر باشد، کیفیت اقلام تعهدی کمتر است).

معیار های جدیدتر برای برآورد سطح غیر اختیاری اقلام تعهدی از رگرسیون اقلام تعهدی و متغیر های مالی خاصی که مربوط به اقلام تعهدی غیر اختیاری هستند، مانند تغییرات درآمد، سود عملیاتی و یا جریان نقد عملیاتی استفاده می کنند به طوری که باقیمانده آن رگرسیون نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است. به طور کلی اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخصی برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی است. محققانی مانند دیچو از باقیمانده رگرسیون برای برآورد اقلام تعهدی استفاده می کنند(دیچو وهمکاران،۱۹۹۵).

۲-۱۳-۱- -مدل اسلوان

اسلوان (۱۹۹۶) اقلام تعهدی را این چنین تعریف و اندازه گیری نمود:

Accruals= ΔCA – ΔCL – DEP

: تغییر در دارایی های جاری غیر نقدی

: تغییر در بدهی های جاری به جزء بدهی های کوتاه مدت و مالیات پرداختنی

: استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود

: تغییر در حساب های دریافتنی

: تغییر در موجودی های کالا

: تغییر در سایر دارایی های جاری

: تغییر در سایر بدهی های پرداختنی

: تغییر در حساب های پرداختنی.

۲-۱۳-۲مدل دی آنجلو

دی آنجلو (۱۹۸۶) مدل خود را به قرار زیر بیان کرد:

TAt : کل اقلام تعهدی

NDAt : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی

DAt : بخش اختیاری اقلام تعهدی

TAt-1 : اقلام تعهدی دوره قبل

At-2 : کل دارایی های دو دوره قبل.

۲-۱۳-۳-مدل جونز

مدل اقلام تعهدی جونز در سال ۱۹۹۱ ایجاد شد. هدف از طراحی مدل جونز بررسی خطای برآورد عمدی مدیریت است و امروزه از آن برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی استفاده می شود. این مدل به شرح زیر می باشد:

t: اقلام تعهدي سرمايه در گردش در سال

t: تغييرات درآمد فروش بين دو دوره و

t: دارايي هاي ثابت پايان دوره

t : تغییرجمع دارايي هاي جاري پايان دوره

t : تغییرموجودي نقد پايان دوره

t : تغییر درجمع بدهي هاي جاري پايان دوره

: تغییرتسهيلات مالي دريافتي كوتاه مدت پايان دوره

t : هزينه استهلاك دوره

t : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی

جونز بر این باور است که اقلام تعهدی با تغییر درآمد رابطه مثبت و با دارایی های ثابت رابطه منفی دارد. مدل جونز مجموع اقلام تعهدی را به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می کند. این مدل برای ارزیابی مدیریت سود استفاده می شود به این ترتیب که رفتار اقلام تعهدی اختیاری را در یک حیطه بررسی می کند. در این مدل هر چه میزان اجزای اختیاری مشخص نشده اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت تعهدی کمتر است.

۲-۱۳-۴- مدل تعدیل شده جونز

 : تغییر در حساب های دریافتنی در سال

تعریف بقیه متغیرها مشابه مدل جونز می­باشد.

۲-۱۳-۵- مدل دیچاو و دیچو

در این مدل بر رابطه بین اقلام تعهدی و گردش وجوه نقد گذشته، حال و آینده تأکید شده است که به صورت زیر می باشد:

اقلام تعهدي به دو دسته اختياري (غيرمنتظره یا غیرعادی)[۱] و غير اختياري (منتظره یا عادی)[۲] تفکيک مي­شوند. اقلام تعهدي اختياري اقلامي هستند که مديريت مي­تواند آنها را کنترل نمايد. به عبارت دیگر، اقلام تعهدي اختياري آنهايي هستند که مديريت بر آنها کنترل داشته و مي تواند آنها را به تاخير بيندازد، حذف کند و يا ثبت و شناسايي آنها را تسريع نماید. اقلام تعهدي غيراختياري اقلامي هستند که مديريت نمي­تواند آنها را کنترل نمايد. از آنجا که اقلام تعهدي اختياري، در اختيار مديريت و قابل اعمال نظر توسط مديريت است، از اين اقلام بعنوان شاخصي در کشف مديريت سود استفاده مي­شود. يکي از ابزارهاي مديريت براي انجام مديريت سود، استفاده از اقلام تعهدي اختياري است. در حقیقت، اقلام تعهدی غیر اختیاری، بواسطه مقررات، سازمان­ها و دیگر عوامل خارجی دچار محدودیت هستند و اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می­باشند که همین توانایی اعمال نظر، باعث می­شود که اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان شاخصی جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری در نظر گرفته شوند. از این رو، در اغلب تحقيقات مديريت سود، بر استفاده مديريت از اقلام تعهدي­اختياري تمرکز مي­شود. لذا مدلي براي تخمين اجزاء اختياري اقلام تعهدي اختياري لازم است.

دچو و همكاران (۱۹۹۵) نشان دادند كه اقلام تعهدي غير اختياري، ثابت هستند و از آنها نمي‌توان براي هموارسازي سود استفاده كرد .هر قدر اقلام تعهدي اختياري در داخل اقلام تعهدي بيشتر باشد، متعاقب آن احتمال مديريت سود نيز افزايش مي­يابد. در نتيجه باعث مي­شود كه اوضاع مالي اين شركت­ها بهتر نشان داده شود، كه به نوبه خود، باعث كاهش هزينه سرمايه خواهد شد. نکته­اي که در تحقيقات مربوط به اقلام تعهدي وجود دارد، اين است که تفکيک اقلام تعهدي اختياري از اقلام تعهدي غيراختياري مشکل مي­باشد، اما مدل­هاي مختلفي وجود دارد که به تفکيک اين اقلام از يکديگر کمک مي­کنند.

۲-۱۴- کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود

بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال ۲۰۰۳ توسط شیپر و وینسنت [۳] ارائه شده به صورت جدول زیرمی توان طبقه بندی کرد :

الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی:

– پایداری

– قابلیت پیش بینی

– نوسان پذیری

ب) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد:

– نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی سود

…………………….

………………………..

…………………………

۱۳۰,۰۰۰ RIAL – خرید
2017-08-16
كد : 59541
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss