دانلود پروپوزال آماده: تعيين کاربري بهينه اراضي به منظور کاهش‏ سيلاب در حوزه آبخیز کسيليان از زير حوزه‏ها‏ي آبخیز رودخانه تالار واقع در استان مازندران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تعيين کاربري بهينه اراضي به منظور کاهش‏ سيلاب در حوزه آبخیز کسيليان از زير حوزه‏ها‏ي آبخیز رودخانه تالار واقع در استان مازندران

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

مطالعات انجام شده در خارج از كشور

تاون[۱] (۱۹۸۹)، در تایوان اثر تغییر کاربری اراضی را بر ضریب رواناب و تولید رسوب در ۴ حوزه آبخیز کوچک مطالعه نمود و نتیجه گرفت که در هر واحد اراضی با افزایش میزان بهره‏برداری، ضریب رواناب ناخالص و ضریب رواناب حداکثر به همراه رسوب زیاد می‏شود (۶۲).

لوروب[۲] و همکاران ( ۱۹۹۸)، در تحقیقی به ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی بر رواناب در شش NAM، مدل نیمه توزیعی WATBAL و مدل توزیعی MIKE SHE پرداخته و نتیجه گرفتند که هیچ نشانه‏ای از افزایش رواناب در سطح شش حوزه‏ی آبخیز دیده نمی‏شود (۴۹).

سینگ[۳] (۱۹۹۹) بیشینه‏سازی تولید و سود را با به کار‏گیری برنامه‏ریزی بهینه کشت در یک مورد در ماهی کوماند[۴] هندوستان انجام داد. در ‏این تحقیق زمانی که حداکثر نمودن تولید به عنوان هدف اصلی مورد نظر بوده است، ۶/۸۶ درصد منطقه تنهابه کشت گندم و سبزیجات اختصاص یافته و بهره‏برداری کل از منابع آب ۷۲/۶۳ درصد و به کارگیری نیروی انسانی ۲۹/۵۴ درصد بوده است. ‏این تحقیق نشان داد که برنامه‏ریزی کشت در سطح منطقه، میزان تولیدات را ۶۰ تا ۹۰ درصد افزایش می‏دهد (۵۹).

برونسترت[۵] و همکاران (۲۰۰۲)، در تحقیقی با هدف بررسی اثرات تغییر اقلیم و کاربری اراضی روی تولید رواناب انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که تغییرات دما و رژیم بارندگی می‏تواند منجربه تغییر قابل توجهی در خطر سیل شود و افزایش ۵۰% مساحت مناطق مسکونی ۳۰% دبی اوج سیلاب را افزایش می‏دهد (۳۹).

ماجی[۶] و همكاران (۲۰۰۳)، گروهي از طراحان کاربري اراضي کشور هند (۱۹۹۸)، از [۷]GIS و داده‏های ماهواره‏اي براي تجزيه و تحليل اطلاعات منابع خاک در طراحي کاربري بهينه اراضي منطقه اورنگ آباد اين کشور استفاده کردند. آنها GIS را براي مديريت داده‏های منابع اراضي و کيفيت خاک به کار بردند. به گونه‏اي که هر واحد نقشه در محيط GIS حاوي کليه اطلاعات خاک شناسي، فيزيوگرافي، عناصر توپوگرافي و … در خود مي‏باشد (۵۰).

داس و فلو[۸] (۲۰۰۳)، در گزارشات خود بيان نموده‏اند كه نوعي از مدل کاربري بهينه اراضي به وسيله رام سورش[۹] (۱۹۹۸)، براي حوزه آبخيز رودخانه رام گانگا[۱۰] توسعه يافت که بر کارهاي جديد انجام شده در دانشگاه فني مهندسي جی.بی.پنت[۱۱] با استفاده از روش برنامه‏ريزي خطي و با هدف اصلي کمينه‏سازي هدررفت خاک از حوزه آبخيز بنا شده است. ايشان اظهار مي‏دارند كه تابع بهينه‏سازي مدل برنامه‏ريزي خطي مديريت حوزه آبخيز مي‏تواند براي کمينه‏سازي هدررفت خاک به کار رود مشروط بر آنکه محدوديت‏هاي سطح قابل دسترس انواع مختلف محصولات, پتانسيل فرسايش هر نوع سيستم کشت، احتياجات اراضي، درآمد کاربري‏هاي مختلف اراضي، ايجاد اشتغال در کل و يا با شرط لازم سطح اراضي جنگلي، باغ‏های ميوه، اراضي مرتعي و … در مدل تعيين شده باشد (۴۱).

ریدل[۱۲] (۲۰۰۳)، بهينه‏سازي برنامه‏ريزي کاربري اراضي براي نواحي کوهستاني با استفاده از برنامه‏ريزي خطي و سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت دست‏يابي به پايداري را در يکي از حوزه‏هاي کوهستاني شمال تايلند بررسي کرد. هدف از انجام اين تحقيق فهرست‏‏برداري و آناليز خصوصيات زمين و كاربري اراضي براي تفكيك واحدهاي مديريت اراضي و نيل به يك بنيان پايدارتر كشاورزي و بررسي حالات مختلف استفاده از اراضي با به كارگيري برنامه‏ريزي خطي و سيستم اطلاعات جغرافيايي بود که نتيجه اين تحقيق نتیجه آن کاهش۰۷/۵۰ درصدی اراضی دیم و افزایش ۵/۱۳ برابری سطح اراضی باغی نسبت به حالت فعلی را نشان می‏دهد که بیانگر افزایش سوددهی به میزان ۶۲/۱۸% نسبت به قبل از بهینه شده است، که دلالت ‏بر موفقيت‏آميز بودن تلفيق مذکور دارد (۵۶).

رانسول[۱۳] و همكاران (۲۰۰۳)،‌ مدل‏سازي توزيع مکاني کاربري کشاورزي اراضي در مقياس منطقه‏اي در دو منطقه انگليس را مورد ارزيابي قرار دادند. اين تحقيق روشي را براي مدل‏سازي توزيع مکاني کاربري کشاورزي اراضي ارائه داده است که بر شبيه‏سازي فرآيندهاي تصميم‏گيري در مقياس اراضي كشاورزي ( مبتني‏بر بهينه‏سازي)، و پاسخ محصولات به محيط فيزيکي آنها بنا شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق پيشنهاد مي‏کنند که فرضيه‏هاي اساسي مدل که کشاورزان از ريسک بيزار بوده و دنبال به حداکثر رساندن سود هستند. يک فرض منطقي براي مطالعات منطقه‏اي مي‏باشد‏ هرچند مطالعات بيشتر فرآيندهاي تصميم‏گيري مانند نقش نگرش کشاورز به ريسک، ديدگاه‏هاي متفاوت نسبت به قيمت‏های آينده و سوددهي و تأثير تأخير زماني در فرآيند تصميم براي بهبود توانايي‏‏ها براي توزيع کاربري کشاورزي اراضي مناسب مي‏باشند (۵۷).

کرالیش و بک استین[۱۴] (۲۰۰۳)، بهينه‏سازي چند منظوره کاربري اراضي را با استفاده از شبکه‏های عصبي مصنوعي در کشور آلمان مورد تحقيق و پژوهش قرار داد. اين تحقيق براي مسائل مديريت حوزه‏های آبخيز يک روش مبتني بر شبکه‏های عصبي مصنوعي معرفي نموده که قادر است در فضاي مسائل پيچيده و در حال افزايش حوزه آبخيز برآوردهاي خوبي از تصميم بهينه ارائه نمايد. براي اين منظور ابتدا يک نمايش ANN[15] از مکان‏سنجي هيدرولوژيکي از حوزه آبخيز محاسبه و سپس يک دستورالعمل ANN اصلاح شده براي يافتن نمايش کشت براي سطح حوزه آبخيز، ارائه شده است که اين نمايش‏‏ها مي‏تواند جهت توليد تصميم‏های قابل توجيه مديريت کاربري اراضي مورد استفاده قرار گيرد (۴۷).

یو[۱۶] و همکاران (۲۰۰۴)، تحقیقی را به‏ منظور توسعه و کاربرد روشی برای تعیین الگوی بهینه کاربری اراضی در رابطه با دبی اوج جریان رواناب در خروجی حوزه آبخیز انجام دادند. نتایج بیان‏گر کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصد میزان رواناب در بارش‏های با دوره بازگشت ۱، ۲، ۵ و ۱۰ ساله در مقایسه با الگوی کاربری اراضی فعلی بود (۶۴).

لیو و استوارت[۱۷] (۲۰۰۴)، كاربرد مدل‏سازي سامانه پشتيباني تصميم‏گيري براي اتخاذ تصميم چند منظوره در مديريت منابع طبيعي را در آفريقاي جنوبي مورد ارزيابي قرار داد. در اين تحقيق سامانه پشتيباني تصميم براي تصميم‏سازي چند منظوره مديريت منابع طبيعي با يك ديدگاه مبتني بر هدف، مدل شده كه يك چارچوب يكدست را براي توسعه اين سامانه و تصميم‏گيري چند منظوره فراهم نموده است. مدل DSS[18] طراحي شده در اين تحقيق، يك روش كارآ و مؤثر براي تصميم‏گيري چند منظوره در مديريت منابع طبيعي با استفاده از آناليز و تحليل نتايج سيستم عمومي را پيشنهاد نموده است (۴۸).

یو و گلدمن[۱۹] (۲۰۰۶)، تحقیقی را با هدف بهینه‏سازی کاربری اراضی به‏منظور کمینه‏سازی دبی اوج در خروجی حوزه آبخیزی در اوهایو انجام دادند. نتایج نشان داد که در صورت بهینه‏سازی کاربری اراضی، دبی اوج در مقایسه با شرایط فعلی کاربری‏ها ۴۴ درصد کاهش یافته است (۶۷).

یو و گلدمن (۲۰۰۹)، در تحقیقی به بررسی و توصیف اثرات الگوی کاربری اراضی روی هیدرولوژی حوزه آبخیز پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که تابع روابط بین توزیع مکانی کاربری اراضی و دبی اوج رواناب محدب است (۶۶).

ژو و تانگ[۲۰] (۲۰۰۹)، بهینه‏سازی کاربری اراضی در مقیاس حوزه آبخیز کوچک برای کنترل فرسایش بر اساس نقشه کاربری اراضی سال‏های ۲۰۰۳، ۱۹۶۶، ۱۹۸۸، ۱۹۹۷ و نقشه توپوگرافی سال ۱۹۸۴ در حوزه آبخیز یانگو[۲۱] و با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی خصوصیات پایه و عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی در جلگه لسی در کشور چین انجام شده است. نتایج ‏این تحقیق نشان می‏دهد که کاهش خسارت رسوبگذاری بیشتر از ۸۰ درصد و میزان پوشش گیاهان دائمی ‏به ۰۳/۶۱ درصد می‏رسد. میزان درآمد در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۱۹۹۸ به ۱۴۹۳ یوان افزایش خواهد یافت و نتایج ‏این تحقیق قابل کاربرد در جلگه لسی می‏باشد (۶۳).

یو و گلدمن (۲۰۱۰)، بهینه‏سازی مکانی را با مدل هیدرولوژیکی به منظور کمینه‏سازی دبی حداکثر سیلاب با اختصاص کاربری‏های مختلف اراضی در حوزه آبخیزی در اوهایو با تقسیم این حوزه آبخیز به سه منطقه با اندازه سلولی ۳۰×۳۰ انجام دادند و نتیجه گرفتند که برای کاهش ۱، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد دبی حداکثر سیلاب نقشه بهینه کاربری اراضی مشابه می‏باشد و برای حوزه آبخیز مورد تحقیق اراضی شهری ۲/۰ درصد افزایش یافته و اراضی کشاورزی و حفاظت شده تغییری نمی‏کند (۶۵).

مطالعات انجام شده در ‏ایران

نیک‏کامی ‏(۱۹۹۹)، مدل بهينه‏سازي را براي کاهش تأثيرات محيطي و اقتصادي فرسايش خاک که ناشي از مديريت نامناسب فعاليت‏های کاربري اراضي، در يکي از زيرحوزه‏های حوزه آبخيز دماوند به كار برد. در اين پژوهش نتايج خروجي مدل توليد رسوب به همراه درآمد خالص هر کدام از کاربري‏هاي اراضي به عنوان ورودي به مدل بهينه‏سازي کاربري اراضي وارد شده و محاسبات حداقل نمودن رسوب توليدي و حداکثر نمودن توليدات کشاورزي براي هر کاربري انجام شده است. در اين تحقيق از روش سيمپلکس برنامه‏ريزي خطي چند منظوره استفاده شده است. نتايج تحقيق ارائه شده دلالت بر کاهش %۵  در توليد رسوب و افزايش ۱۳۴% در سود سالانه در منطقه مورد مطالعه دارد (۵۳).

پوراغنیایی (۱۳۸۰)، با استفاده از روش سرویس حفاظت منابع ملی (NRCS)[22] به بررسی روند تغییر دبی سیلابی آبخیز نکارود پرداخته و نتیجه گرفت تخریب جنگل در تشدید سیلاب حوزه آبخیز نکا موثر بوده است (۶).

غلامي (۱۳۸۲)، تعيين تناوب زراعي بهينه با استفاده از برنامه‏ريزي خطي را با هدف تعيين الگوي بهينه تناوب زراعي براي به دست آوردن درآمد خالص و مقايسه آن با وضع موجود، در مزرعه اي ۱۱۰ هکتاري در شهرستان بجنورد انجام داد. در اين مطالعه تناوب‏های مختلف زراعي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت تحليل حساسيت مسأله نشان داد که درآمد خالص مزرعه حاصل از چهار تناوب زراعي بهينه و همچنين نهاده‏های محدود کننده، از دامنه تغييرات نسبتاً انعطاف‏پذيري برخوردار بوده و نهايتاٌ با تحليل پارامتريک، جواب نهايي مسأله حاصل از توابع اوليه نسبت به توابع جديد به عنوان جواب نهايي مطلوب مزرعه تأييد و تعيين گرديد (۲۱).

نیک کامی ‏(۱۳۸۱)، مدل بهینه‏سازی را برای کاهش تأثیرات محیطی و اقتصادی  فرسایش خاک ناشی از مدیریت نامناسب فعالیت‏های کاربری اراضی با استفاده از مدل برنامه‏ریزی خطی چند منظوره در یکی از زیر حوزه‏های آبخیز دماوند انجام و نتیجه گرفت که بهینه‏سازی کاربری اراضی باعث کاهش ۵ درصد در تولید رسوب و افزایش ۱۳۴ درصد در سود سالانه در منطقه مورد مطالعه می‏گردد (۵۲).

محسني ساروي و همکاران (۱۳۸۲) تعيين الگوي بهينه ‏بهره‏برداري‏ از منابع حوزه‏های آبخيز با استفاده از برنامه‏ريزي هدف[۲۳] در زير حوزه گرمابدشت از زيرحوزه‏های قره سو در منطقه‏اي‏ در استان گلستان را انجام دادند. در اين پژوهش با توجه به مدل برنامه‏ريزي هدف حوزه آبخیز مورد مطالعه براي چهار کاربري جنگل صنعتي، چراگاه، پارک و منطقه حفاظت شده در نظر گرفته شد. اولويت‏بندي براساس اهداف اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي به طور جداگانه صورت گرفته است. داده‏ها و اطلاعات بررسي شده در اين مدل، مقدار درآمد بهره برداران، مقدار سرمايه‏گذاري نقدي، بيشينه نمودن توليد کاربري‏هاي مختلف، کمينه نمودن رسوب‏گذاري و استفاده بهينه از زمين، تأمين آب براي ساکنين پايين دست و بيشينه نمودن اشتغال در منطقه بودند که با توجه به تمام ديدگاه‏های مطرح شده تحليل شده و مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‏دهد که الگوي پيشنهادي بر اساس ديدگاه اقتصادي داراي برتري نسبي نسبت به ديگر ديدگاه‏ها می‏باشد. زيرا که در آن تمام اهداف مورد نظر تأمين شده است اما در ساير ديدگاه‏‏هادسترسي به تمام اهداف ممکن نبوده است و در هر ديدگاه دستيابي به برخي اهداف مطرح شده در آن امکان‏پذير بوده است (۲۸).

فرحپور و همکاران (۱۳۸۲) از دیدگاه بهینه‏سازی به منظور افزایش حداکثر پوشش گیاهی در مراتع چادگان استفاده نمودند. نتایج تحقیق ‏ایشان در منطقه مذکور بر توصیه گزینه حداکثر درآمد و ظرفیت چرایی از طریق حذف کشت گندم و کاهش یارانه استوار بوده است (۴۴).

جلیلی (۱۳۸۳)، بهینه‏سازی کاربری اراضی به منظور کمینه‏سازی فرسایش خاک با هدف توسعه و پیشبرد کاربرد روش برنامه‏ریزی خطی در حوزه آبخیز بریموند واقع در استان کرمانشاه را انجام داد. نتایج تحقیق ‏وی نشان داد که برنامه‏ریزی خطی ابزاری کارآمد بوده و درصورت بهینه‏سازی کاربری اراضی ضمن کاهش ۷۸/۷ درصد فرسایش خاک، سود سالانه به میزان ۶۲/۱۱۸ درصد افزایش خواهد یافت. بهینه‏سازی انجام شده در منطقه کاهش اراضی دیم و افزایش اراضی باغی در منطقه مورد مطالعه تاکید دارد (۷).

شعبانی و همکاران (١٣٨٦)، تأثير مديريت کاربري اراضي در کاهش فرسايش خاک و افزايش سوددهي حوزه‏های آبخيز، (مطالعه موردي: حوزه آبخيز خارستان فارس)، نتایج تحقیق نشان داد بهينه‏سازي انجام شده بر كاهش اراضي ديم و كشت آبي و افزايش اراضي باغي در منطقه تاكيد دارد، به طوري كه سطح اراضي باغي ۱/۳۷۷ درصد افزايش، سطح اراضي مرتعي بدون تغيير كاربري، سطح اراضي كشت آبي ۷۸/۷۲ درصد كاهش و سطح اراضي كشت ديم ۳/۸۰ درصد كاهش يافته است. همچنين نتايج نشان داد كه در صورت بهينه‏سازي كاربري اراضي، ميزان فرسايش خاك نسبت به شرايط فعلي به ميزان ۷/۳ درصد كاهش و ميزان سوددهي كل حوزه ۶۳/۱۶۲ درصد نسبت به شرايط قبل از بهينه‏سازي افزايش مي يابد (۱۴).

جوكار سرهنگي و غلامی (۱۳۸۷)، تاثیر تغییر کاربری اراضی بر افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب و پیشنهاد کاربری مناسب در حوزه آبخیز زارم‏رود استان مازندران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصله بیانگر آن بود که با تغییر کاربری اراضی، بخصوص دیم‏زارها و باغ‏ها می‏توان شدت فرسایش و میزان آن را به طور قابل ملاحظه‏ای کاهش داد (۸).

فرج‏زاده اصل و فلاح (۱۳۸۷)، با ارزیابی تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر رژیم سیلابی رودخانه تجن با استفاده از فن سنجش از دور به این نتیجه رسیدند که افزایش دبی به دلیل کاهش جنگل و مرتع بوده که در این میان نوع خاک نیز در تشدید آن موثر بوده است و عوامل آب و هوایی تاثیر قابل توجهی نداشته است (۲۴).

غلامی و همکاران (۱۳۸۸)، در تحقیقی به منظور بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی در ایجاد رواناب و خطر سیلاب حوزه آبخیز کسیلیان نتیجه گرفتند که افزایش پتانسیل تولید رواناب و خطر سیلاب در اثر تغییرات کاربری اراضی و تخریب جنگل‏ها و تبدیل آن‏ها به اراضی کشاورزی بوده است(۲۰).

عباس‏زاده تهرانی و همکاران (۱۳۸۹)، در تحقیقی به بررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی که توسط فعالیت‏های انسانی ایجاد می‏شود، بر میزان دبی اوج سیلاب، از طریق به کارگیری فناوری‏های نوین سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی پرداخته‏اند. نتایج حاصله حاکی از آن بود که در صورت تبدیل کاربری اراضی بر اساس قابلیت منطقه، در سیلاب‏های ضعیف تا متوسط در حدود ۷۰ درصد میزان دبی اوج سیلاب کاهش خواهد یافت و در سیلاب‏های شدید تا ۴۰ درصد و در سیلاب‏های بسیار شدید و استثنایی تا میزان ۲۰ درصد در میزان دبی خروجی آبخیز کاهش ایجاد خواهد شد (۱۸).

شعبانی (۱۳۸۹)، در تحقیقی اثر بهینه‏سازی کاربری اراضی در میزان فرسایش خاک و سوددهی حوزه‏های آبخیز را در حوزه آبخیز زاخرد فارس مورد بررسی قرار داد، هدف از انجام این تحقیق تعیین سطح بهینه کاربری‏های اراضی به منظور کاهش میزان فرسایش خاک و بالا بردن درآمد ساکنین حوزه آبخیز زاخرد در استان فارس بوده است، پس از مشخص کردن محدودیت‏ها و توابع هدف، با استفاده از مدل برنامه‏ریزی خطی سطح بهینه کاربری‏های اراضی در منطقه مشخص شد. نتایج نشان داد که در صورت بهینه‏سازی کاربری اراضی، سطح اراضی باغی ۸۷/۲۱۲ درصد افزایش، سطح اراضی مرتعی ۲۶/۳۰۳ درصد افزایش، سطح اراضی کشت آبی ۵۵/۵۷ درصد کاهش و سطح اراضی کشت دیم ۰۲/۶۵ درصد کاهش می‏یابد. همچنین نتایج نشان داد که در صورت بهینه‏سازی کاربری اراضی، میزان فرسایش خاک به میزان ۱۶/۱۳ درصد کاهش و میزان سوددهی کل حوضه ۰۴/۲۷ درصد افزایش می‏یابد. نتایج به‏دست آمده از انتخاب حساس‏ترین پارامتر مدل نیز نشان داد که تغییر در سطح اراضی باغی و سطح اراضی دیم، بیشترین تاثیر در تغییر میزان سوددهی و فرسایش خاک حوضه آبخیز زاخرد را به دنبال دارد (۱۵).

محمدی کنگراني و همکاران (۱۳۹۰)، در بررسی ارتباط میان تغییر کاربری اراضی و نرخ نفوذپذیری خاک و تاًثیر آن در وقوع سیل سال ۱۳۷۸ در حوزه آبخیز جنگلی نکارود نشان دادند که تغییرات پوشش گیاهی در بالادست به عنوان عاملی موثر در نفوذپذیری خاک و حجم سیلاب‏ها در آن سال بود. که از دلایل اصلی سیل نکا بوده است (۲۹).

وفاخواه و محسنی ساروی (۱۳۹۰)، در بهينه‏سازي كاربري اراضي به منظور حداقل‏سازي فرسايش خاك، زيرحوزه آبخيز اورازان، حوزه آبخیز طالقان، ‏بیان نمودند كه در صورت در نظر گرفتن محدوديت قانوني در كاربري اراضي ملي، ميزان فرسايش در زيرحوزه آبخيز اورازان از ۳۹/۱۸۲۵۳ تن در سال به ۵۷/۱۵۵۵۳ تن در سال(۷۹/۱۴%) كاهش و ميزان سودآوري از ۸۸/۲۳۸۲ به ۱۲/۱۹۰۴ ميليون ريال (۰۷/۲۰%) پس از بهينه‏سازي كاربري اراضي افزایش خواهد یافت. در صورت عدم لحاظ محدوديت قانوني (ماده ۵۶ قانون ملی شدن مراتع)، بعد از اجراي مدل، ميزان سود ۲۴/۲۲% افزايش و ميزان فرسايش خاك نيز به مقدار ۹۳/۶ % کاهش می‏یابد (۳۸).

[۱]Tuan

[۲] – Lorup

[۳] – Singh

[۴] – Mahi Command

[۵] – Bronstert

[۶] – Maji

[۷] – Geographic Information System

[۸] – Das and Fellow

[۹] – Ram Suresh

[۱۰] – Ramganga

[۱۱] – G.B. Pant

[۱۲] – Riedel

[۱۳] – Rounsvell and

[۱۴] – Kralisch and Beckstein

[۱۵] – Artificial Neرron Network

[۱۶] – Yeo

[۱۷] – Liu and Stewart

[۱۸] – Decision Support System

[۱۹]Yeo  وGuldmann

[۲۰] – Xu and Tang

[۲۱] – Yango

[۲۲]Natural Resources Conservation Service

۲– Goal Programming

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

۱۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۸-۰۸
كد : 98797
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss